Publicaties

Naar een nieuw fundament - hoe het Handvest het auteursrecht hervormt. Deel 2
Article in: AMI - Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht 2019-5, p. 149
Stefan Kulk | Peter Teunissen
Internet Intermediaries and Copyright Law: EU and US Perspectives
Kluwer Law International
Stefan Kulk
Naar een nieuw fundament - hoe het Handvest het auteursrecht hervormt. Deel 1
Article in: AMI - Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht 2019-4, p. 121
Stefan Kulk | Peter Teunissen
Deze amuse is niet langer beschikbaar - Over auteursrecht en algoritmes
Article in: Ars Aequi 2019-1, p. 6
Stefan Kulk
Internet Intermediaries and Copyright Law. Towards a Future-proof EU Legal Framework
Ridderprint (self-published)
Stefan Kulk
Examenantwoorden zijn ook persoonsgegevens - Over de reikwijdte van de AVG
Article in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2018-5
Stefan Kulk
De aansprakelijkheid van platforms voor auteursrechtinbreuken
Article in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2017-6
Stefan Kulk
Brein/ING
Case note in: AMI 2016/2, p. 52
Stefan Kulk
Freedom of expression and ‘right to be forgotten’ cases in the Netherlands after Google Spain
Article in: European Data Protection Law Review 2015-2, p. 113
Stefan Kulk | Frederik Zuiderveen Borgesius
De implicaties van het Google Spain-arrest voor de vrijheid van meningsuiting
Article in: NTM/NJCM-Bulletin 2015-1, p. 3
Stefan Kulk | Frederik Zuiderveen Borgesius
Filtering for Copyright Enforcement in Europe after the Sabam cases
Article in: European Intellectual Property Review 2012-11, p. 54
Stefan Kulk | Frederik Zuiderveen Borgesius
Brave New Open Data World?
Article in: International Journal of Spatial Data Infrastructures Research 2012
Stefan Kulk | Bastiaan van Loenen
Scarlet/Sabam
Case note in: Mediaforum 2012/3
Stefan Kulk | Frederik Zuiderveen Borgesius
Help de hergebruiker! De juridische en praktische kaders bij het hergebruiken van digitale publieke geografische informatie
Book chapter in: M. Groothuis (red.), Monografie Recht en ICT
Bastiaan van Loenen | Stefan Kulk
Search Engines - Searching for Trouble?
Article in: European Intellectual Property Review 2011-10, p. 607
Stefan Kulk