Peter Teunissen (Universiteit Nijmegen) en ik schreven voor het Tijdschrift Auteurs-, Media- en Informatierecht twee artikelen over de invloed van het Handvest van de grondrechten op het (Europese) auteursrecht. Deel 1 is hier voor AMI abonnees te lezen, maar ook hier te vinden. Deel 2 zal te lezen zijn in de volgende editie van AMI.

Abstract

Het gesloten stelsel van excepties van de Auteursrechtrichtlijn (Arl) is met enige regelmaat onderwerp van discussie geweest in het nationale en Europese discours. De belangrijkste kritiek is dat dit stelsel een onvolledige harmonisatie tot stand heeft gebracht en daarnaast onvoldoende flexibel is om het hoofd te kunnen bieden aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Grondrechten, en met name de vrijheid van meningsuiting, kunnen voor deze problemen een oplossing bieden. In een tweetal artikelen wordt ingegaan op deze materie. Het eerste deel, dat verscheen in de vorige editie van AMI, ging in op de gebreken van het stelsel van excepties in de Auteursrechtrichtlijn en de oplossingen die grondrechten daarvoor kunnen bieden. In dit tweede deel komen de recente arresten Funke Medien, Pelham en Spiegel Online van het Hof van Justitie aan bod. In deze uitspraken behandelt het Hof fundamentele vragen over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en het auteursrecht.

Previous Post Next Post